รหัสผู้ใช้ : ชื่อผู้ใช้ : กลับหน้าหลัก    เปลี่ยนรหัสผ่าน    ออกจากระบบ

การเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือก รหัสรถยนตร์ และ ข้อกำหนดต่างๆ


 • เรียน ตัวแทน/นายหน้า ทุกท่าน
 • เนื่องจากมีการกำหนดการขายกรมธรรม์ พรบ. แบบ Online Realtime ของ คปภ. ตามประกาศนายทะเบียน(หน้าที่5-
  6) ลงไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พศ.2556 ในเรื่องเกี่ยวกับรหัสรถตามลักษณะการใช้รถ ทางบริษัทสหมงคลประกันภัย จำกัด(มหาชน)
  จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงการวิธีการใช้งานโปรแกรมระบบ พรบ. ออนไลน์ เรียลไทม์ ของบริษัทฯ ในส่วนของรายละเอียดการป้อนข้อมูล
  รหัสรถให้ถูกต้องตามลักษณะการใช้รถของรถผู้เอาประกัน

  ดังนั้น ทางบริษัทกำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2557
  ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษาวิธีการป้อนข้อมูลรหัสรถแบบใหม่ตามไฟล์ที่แนบมาในประกาศนี้

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 •  
 • ไฟล์เอกสารประกอบ : คู่มืออธิบายการใช้งาน
 • ไฟล์เอกสารประกอบ : ประกาศจาก ค.ป.ภ.
 •  

หน้าจอนี้ใช้เวลาประมวลผลใน 0.0003 วินาที