รหัสผู้ใช้ : ชื่อผู้ใช้ : กลับหน้าหลัก    เปลี่ยนรหัสผ่าน    ออกจากระบบ

การเบิกกรมธรรม์ พ.ร.บ. ปี 2557 และ ข้อกำหนดต่างๆ


 • เรียน ตัวแทน/นายหน้า ทุกท่าน
 • ด้วยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมกรมธรรม์ พ.ร.บ. รถยนต์สำหรับปี 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ตัวแทนและนายหน้า ทำการเบิกกรมธรรม์ดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป

  ทั้งนี้บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนย้ำดังนี้
  1. กรมธรรม์ พ.ร.บ. รถยนต์ ปี 2556 ขายได้ถึงวันที่ 31 ธันว่าคม 2556 เท่านั้น กรมธรรม์ที่จำหน่ายไม่หมดในปี 2556 ให้ทุกท่านส่งคืนบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557
  2. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ท่านจะไม่สามารถจำหน่ายกรมธรรม์ ของปี 2556 ได้เนื่องจากท่านจะไม่สามารถคีย์ เข้าระบบจำหน่ายได้
  3. กรมธรรม์รถยนต์ในปี 2557 จะสามารถจำหน่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557

  กรมธรรม์ที่จะค้มครองล่วงหน้า
  1. หากจะจำหน่ายกรมธรรม์ที่มีวันที่คุ้มครองล่วงหน้าภายในปี 2556 ให้ใช้กรมธรรม์ปี 2556 จำหน่าย
  2. หากจะจำหน่ายกรมธรรม์ที่มีวันที่คุ้มครองล่วงหน้าภายในปี 2557 ให้ใช้กรมธรรม์ปี 2557 จำหน่าย
 •  
 • ไฟล์เอกสารประกอบ : เบิกกรมธรรม์รถยนต์พรบ
 •  

หน้าจอนี้ใช้เวลาประมวลผลใน 0.0004 วินาที