รหัสผู้ใช้ : ชื่อผู้ใช้ : กลับหน้าหลัก    เปลี่ยนรหัสผ่าน    ออกจากระบบ

ข้อมูลสำหรับการติดต่อขอรับบริการช่วยเหลือ


 •  ปัญหางานใช้งานระบบ
 • ผู้รับผิดชอบ : แผนก พ.ร.บ.
 • ตัวอย่างปัญหา : reprint กรมธรรม์ พ.ร.บ. ,ยกเลิกกรมธรรม์ ,สลักหลัง
 • เบอร์โทร : 0851554342
 • เบอร์แฟกซ์ : 053247698
 • อีเมล์ : -
 • เวลาให้บริการ : 8.30 - 18.00 น.
 •  

 •  
 •  ปัญหาทางเทคนิค
 • ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ตัวอย่างปัญหา : พิมพ์ กรมธรรม์ พ.ร.บ. ไม่ออก ,ข้อมูลศูนย์หาย
 • เบอร์โทร : 0851554391 ,0851554388
 • เบอร์แฟกซ์ : -
 • อีเมล์ : itcenter@upp.co.th
 • เวลาให้บริการ : 8.30 - 18.00 น.

หน้าจอนี้ใช้เวลาประมวลผลใน 0.0005 วินาที